gdje sam: REKORDI KUGLANA

Jadransko osiguranje
Regija ISTOK
 Kuglana Donji Miholjac 2021
 
Tablični pregled rekorda svih kuglana regije ISTOK i to u kategorijama; Igrač, Igračica, Ekipno-muški te Ekipno-žene.
MJESTO
NAZIV
ADRESA
IGRAČ
REZULTAT
DATUM
IGRAČICA
REZULTAT
DATUM
EKIPNO-MUŠKI
REZULTAT
DATUM
EKIPNO-ŽENE
REZULTAT
DATUM
BELIŠĆE
"Belišće"
K. Tomislava 198a
Branko Manev
657
10.11.2012.
Nika Cvitković
572
16.02.2008.
ZADAR
3624
29.09.2012.
OSIJEK 97
3208
04.05.2011.
DONJI MIHOLJAC
"Stadion"
A. Cesarca 2
Mario Liović
667
09.12.2021.
 Nikolina Kuić
593
11.12.2021.
DONJI MIHOLJAC
3469
24.09.2021.
 
ĐAKOVO
"Fortuna"
Nikole Tesle 33
Branko Bogdanović
673
27.07.2014.
Ana Jambrović
644
23.02.2019.

ZAPREŠIĆ
3810
23.02.2014.

MLAKA
3526
08.02.2020.
ĐURĐENOVAC
"Sportski centar"
Sunčana bb
Tomislav Čačić
703
23.10.2021.
 Jelena Puškarić-Županić
572
04.12.2021
ĐURĐENOVAC
3783
09.10.2021.
 
ĐURĐENOVAC
"Sportski centar"
stara
Milan Lončar
642
30.03.2013.
Marijana Peršun
560
28.01.2007.
ĐURĐENOVAC
3388
24.11.2012.
KOPRIVNICA
3110
19.10.2008.
OSIJEK
"HŽ"
B. Kašića 2a

Ivica Klasan
662

24.10.2015.

Ljiljana Zorec
600
23.11.2013.
 OSIJEK
3560
03.06.2017.
OSIJEK 97
3241
24.01.2009.
OSIJEK
"MK Slavonija"
Vinkovačka 68
Saša Andrijanić
607
08.12.2007.
Ljiljana Zorec
611
09.04.2005.
ĐURĐENOVAC
3310
20.02.2010.
OSIJEK '97
3344
31.01.2004.
OSIJEK
"Opeka"
Vukovarska 215
Branko Bogdanović
698
25.10.2003.
Mihaela Barčan
563
16.10.2004.
KANDIT PREMIJER
3727
28.02.2004.
KOPRIVNICA
2967
05.03.2005.
OSIJEK
"Pampas"
Š. Petefija bb
Mario Liović
679
21.03.2015.
Željka Orehovec
624
20.04.2008.
KONIKOM OSIJEK
3745
13.09.2008.
ZAGREB
3356
23.10.2010.
DONJI ANDRIJEVCI
"Centar"
Zagrebačka 2a
Mario Mušanić
657
05.04.2008.
Helena Bolić
605
25.10.2009.
ADRIANEON
3619
15.09.2007.
 PODRAVKA II
3178
25.10.2009.
SLAVONSKI BROD
"Dom HŽ"
Kumičićeva 2
Matko Bulka
643
29.01.2011.
 KANDIT PREMIJER
3518
29.01.2011.

 

 

 SLAVONSKI BROD
SRC "Vijuš"
staze 1-4
 Ivan Pušić
654
15.12.2012.
 Đurđica Lukač
600
01.05.2010.
KONIKOM OSIJEK
3758
24.02.2013.
  OBRTNIK NG
3258
23.03.2013.
  SLAVONSKI BROD
SRC "Vijuš"
staze 5-8
 Matko Bulka
645
30.04.2010.
 Mišela Mihoci
604
01.05.2010.
   OSIJEK 97
3180
23.01.2010.
NOVA GRADIŠKA
"Exit"
Slav. graničara 20
Mihael Grivičić
619
16.11.2016.

Vesna Đapić
598

10.03.2018.

Nova Gradiška
3322
10.03.2018.
Obrtnik NG
3243
10.03.2018.
VUKOVAR
"SD Borovo naselje"
Trg
D. Petrovića 2

Tibor Bece
595
04.02.2017.

 OSIJEK II
3274
16.12.2017.
 
VINKOVCI
"Buba bar"
Trg J.b.Šokč. 2
Miroslav Lamešić
591
16.02.2020.
 VINKOVCI
3215
16.02.2020.
 
POŽEGA
"Gradska"
Osječka 7

Darko Zovko
661 
06.11.2021.

 ZAPREŠIĆ
3556
03.06.2019.
 
PAKRAC "Gradska"
A. Hebranga bb
Željko Rupčić
642
20.11.2021.
Ines Hasić
607
16.11.2013.
PAKRAC
3452
25.10.2013.
ZAGREB-ZABOKY
3357
16.11.2013.
PITOMAČA
"Pitomača"
Vinogradska 19
Mirko Maroslavac 604
27.10.2018.
Vesna Đapić
578
23.01.2016.
DARDA
3316
17.02.2016.
   OSIJEK 97     3179
05.11.2016.
VIROVITICA
"Tvin"
Z. N. G. 2
Zlatko Kiš
618
24.01.2009.
Marija Mađarević
616
15.11.2008.
FORTUNA-KLOBUČAR
3417
15.11.2008.
ZAGREB
3362
25.09.2010.
JOŠ FOTKI AKO NEKOG ZANIMA:

M. Liović
PRIVITCI:
Popis kuglana u RH

 
IZDVOJENE FORICE:
Hostel Centar

SPUK


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!