gdje sam: SUCI

Jadransko osiguranje
  prethodno  4  5  6  7  8  sljedeće
 
Koričić Igor
KORIČIĆ, Igor
Broj iskaznice: /11
Rang: Sudac
Kategorija: E
Licenca do: 03.09.2020

Slačanac Željko
SLAČANAC, Željko
Broj iskaznice: 2/11
Rang: Sudac
Kategorija: E
Licenca do: 14.09.2018

Berc Vlatka
BERC, Vlatka
Broj iskaznice: /11
Rang: Sudac
Kategorija: E
Licenca do: 03.09.2020

Dumančić Tomislav
DUMANČIĆ, Tomislav
Broj iskaznice: 1/11
Rang: Regionalni sudac
Kategorija: C
Licenca do: 12.09.2014.

Liović Tomislav
LIOVIĆ, Tomislav
Broj iskaznice: 2/11
Rang: Savetni sudac
Kategorija: A
Licenca do: 03.09.2020.

Lovričić Ante
LOVRIČIĆ, Ante
Broj iskaznice: 3/11
Rang: Savezni sudac
Kategorija: A
Licenca do: 14.9.2018.

Perković Dalija
PERKOVIĆ, Dalija
Broj iskaznice: /11
Rang: Sudac
Kategorija: E
Licenca do: 03.09.2020

Perković Ivan
PERKOVIĆ, Ivan
Broj iskaznice: 4/11
Rang: Regionalni
Kategorija: C
Licenca do: 3.09.2020

Hvizdak Damir
HVIZDAK, Damir
Broj iskaznice: 101/11
Rang: Sudac
Kategorija: E
Licenca do: 14.09.2018

Ljubić Miljenko
LJUBIĆ, Miljenko
Broj iskaznice: /11
Rang: Savezni sudac
Kategorija: C
Licenca do: 14.09.2018

  prethodno  4  5  6  7  8  sljedeće
 

 
IZDVOJENE FORICE: