gdje sam: SUCI

Jadransko osiguranje
TATAR, Jasmin
 Jasmin Tatar
 
Broj iskaznice:
Rang: Sudac
Kategorija: D
Licenca do: 01.09.2023

Datum rođenja: 04.10.1971.
Adresa stanovanja: Osijek, Bilogorska 7
Posao:

Telefon - kući: 031-305-082
Telefon - posao:
Mobitel: 091-410-0971

E-mail: jasmintatar@gmail.com

 


M. Liović

 
IZDVOJENE FORICE: