gdje sam: SUCI

Jadransko osiguranje
LOVRIČIĆ, Ante
 Lovričić Ante
 
Broj iskaznice: 420168
Rang: Savezni sudac
Kategorija: A
Licenca do: 26.08.2022.

Datum rođenja: 27.03.1962.
Adresa stanovanja: Đakovo, B. J. Jelačića 70
Posao:

Telefon - kući: 031/814-654
Telefon - posao: 031/814-234
Mobitel: 091-120-7423
E-mail:ante.lovricic1@gmail.com

 


M. Liović

 
IZDVOJENE FORICE:
Hostel Centar

SPUK


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!